Skip to content

dokumenty

Všetci členovia e-NABLE vykonávajú svoju činnosť a tvorenie 3d tlačených náhrad podľa svojho najlepšieho vedomia a cítenia. Vzájomne sa však dohodli na týchto písaných odporúčaniach a pokynoch pre jednoduchšie a príjemnejšie fungovanie vo vzťahu k celej komunite ako aj fungovaniu pri tvorení vzájomného vzťahu medzi tvorcom a príjemcom náhrady.

odporúčania pre členov

pokyny pre bezpečné používanie náhrad e-NABLE

udelenie súhlasu so zverejnením fotografií/videa

dohoda o zbavení zodpovednosti